Ayurveda

Om Ayurveda

Ayurveda är sanskrit och betyder kunskap/vetenskap om livet. Ayurveda har en holistisk syn på människan, och ser lika mycket till själslig och mental hälsa, som till fysisk. Syftet med denna livskunskap är att stärka vår inneboende harmoni och balans, och därmed vår hälsa. Vår hälsopotential anses vara oändlig.

Ayurveda utgår från de fem elementen jord, vatten, eld, luft och eter. Allt i universum består av dessa fem element, även vi människor, via doshorna Vata, Pitta och Kapha. Vi är alla unika individer med en egen sammansättning av de tre doshorna. Varje dosha representerar en eller flera av elementen: Vata representerar luft och eter, Pitta eld och Kapha jord och vatten.

När vi har obalans i kropp och sinne påverkas vårt allmäntillstånd. Doshorna kan komma i obalans av flera anledningar. Stress, opassande mat, för lite motion eller återhämtning och vila påverkar balansen, liksom disharmoniska relationer, undermåliga livsstilsrutiner och alla årstidskiftningar. Om obalanserna får vara en längre tid kan de manifesteras i ohälsa.

Ayurveda är en av världens äldsta medicinska system, en del av den vediska traditionen där även yoga och astrologi har sin grund. Ayurveda är ett godkänt medicinskt system i Indien, och praktiseras på sjukhus vid sidan av västerländsk skolmedicin. Ayurveda har också en egen universitetsutbildning i Indien.   

Vill du veta mer? Maila mig!

Nyhetsbrev

 

Ta del av kommande klasser, resor och projekt genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev.
Brevet utkommer 2-3 gånger per termin.

Tack! Du kommer nu att ta del av Tia Jumbes nyhetsbrev.