chakra_chart_2Kundaliniyoga på Bara Yoga, söndagen den 19 februari

Kriya: For balancing the chakras and corresponding organs

Meditation: Meditation for the chakras

Musik: Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru/Snatam Kaur (finns på Spotify)

Enligt yogafilosofin har vi människor inte enbart en fysisk kropp, utan också en energikropp. När vi yogar balanserar vi dessa energier, löser upp blockeringar i energikanalerna och öppnar för ett friskt energiflöde i våra chakran. Se den fina chakrabilden här intill, som jag har lånat från 3ho.com.

Chakran är energicenter i kroppen som styr våra liv, beteenden, humör och medvetenhet. Den vitala livsenergin prana, som både finns i oss, runt omkring oss och som vi andas in, cirkulerar i våra chakras, men den kan också blockeras eller vara vilande. Vi har sju chakran, placerade längs med ryggraden nerifrån svanskotan upp till toppen av huvudet.

Våra chakran hänger samman med våra nervsystem, det parasympatiska, sympatiska och autonoma, och våra huvudchakran sitter vid kluster av nerver längs med ryggraden.

Våra chakran påverkar vår mentala, känslomässiga och fysiska status:

-Vad vi attraherar och stöter bort

-Hur vi beter oss, tänker och känner

-Hur energi blockeras och flödar igenom oss

-Vilken slags information vi får till oss och hur vi tolkar den

Varje chakra representerar en aspekt hos oss. De behöver utvecklas för att vi ska kunna leva vår fulla potential. Våra chakras bildar också vår aura, ett elektromagnetiskt fält som vi har runt våra kroppar. Aurans kvalitet är som en sammanfattning av tillståndet i våra chakran. Auran räknas i Kundaliniyogan som det åttonde chakrat.

Vi jobbar med våra chakras för att väcka förmågor hos oss själva som gör det möjligt för oss att förverkliga oss själva och leva vår fulla potential. Hur livskraften/energin flödar i oss (vilande, blockerad eller är fri) ”står skrivet” i våra chakran. Dessa energimönster influeras av vårt undermedvetna och vidmakthålls av tankar, känslor och handlingar som vi hela tiden vanemässigt upprepar. De som inte gagnar oss behöver vi medvetandegöra och släppa.

Ett outvecklat chakra kan inte skapa eller ta emot tillräckligt med energi för att stötta oss på ett bra sätt i livet. Det kan resultera i hälsoproblem, undvikandemönster, förlamade rädsla eller ilska som påverkar vår beteende negativt.

Om vi till exempel är ogrundade i första chakrat undviker vi ofta livets utmaningar. Om vi i stället har alltför mycket energi i första chakrat kan göra oss alltför upptagna med att tillskansa oss rikedom och överflöd. Om navelchakrat (det tredje) saknar kraft sprider vi ut vår energi utan förmåga att fokusera den. Alltför mycket energi här kan göra oss konfrontativa och aggressiva.

Våra chakran hänger ihop. Om ett chakra har en dysfunktion är det påverkat av och påverkar de alla andra. Om vi utvecklar ett chakra så utvecklas alla. När vi utvecklar våra chakran stärker vi dem, vi aktiverar dem, så att vi kan leva vår fulla potential i balans och medvetenhet.

 

LITE KORT OM VARJE CHAKRA:

Våra tre nedersta chakran handlar om våra fysiska behov och basala behov i livet. De fokuserar kring eliminering och reducering.

Första chakrat – Muladhara – ryggradsslutet – fysisk säkerhet och överlevnad – jord

Organ/Körtel: Tjocktarmen.

Här sitter våra djupt grundade vanor och vår självacceptans. Duger jag?

 

Andra chakrat – Svadisthana – könsdelarna och livmodern – vårdande och kreativitet – vatten

Organ/körtel: Könsorganen, reproduktionsorganen, njurar och urinblåsan.

Här har vi egenskaper som att känna, vårt begär och vår kreativa skaparkraft. Får jag höra till?

 

Tredje chakrat – Manipura – naveln – fysisk energi och identitet – eld

Organ/körtel: Solar plexus, lever, gallan, mjälten, matsmältningsorganen, bukspottkörteln och binjurarna.

Här sitter vår viljestyrka, personliga kraft och förmåga till disciplin.

 

Fjärde chakrat, Anahata, utgör balanspunkten mellan flödet av de övre energierna och de nedre, himmel och jord, där vi upplever skiftet från ”mig” till ”oss”.

Fjärde chakrat – Anahata – hjärtat – Balans, kärlek och medkänsla – luft

Organ/körtel: Hjärta, lungor, brässen.

Här väcks vår andlighet, här finns vår förmåga till förlåtelse.

 

Våra översta tre chakran och auran, som kombinerar energin i kroppens övriga sju chakran, ackumulerar, skapar och förfinar energin.

Femte chakrat – Vishudda – halsen – kommunikation och transformation – eter

Organ/Körtel: Halsen, halskotorna, sköldkörteln.

Att höra och tala sanning. Vår läraraspekt.

 

Sjätte chakrat – Ajna – tredje ögat – intuition, visdom och identitet

Organ/körtel: Hjärnan, hypofysen.

Visdomens öga, förmågan att med detta andliga öga kunna se/känna det som inte syns för blotta ögat.

 

Sjunde chakrat – Sahasrara – kronan/toppen av huvudet – att vakna till det gudomliga

Organ/körtel: Hjärnan, tallkottkörteln.

Det här är själens säte, den tionde porten, det översta kraftcentrat. Står för den högsta formen av upplysning och andlig utveckling.

 

Åttonde chakrat – Auran – utstrålning

Organ/körtel: Inget

Auran är det fält av energi som omger våra kroppar. Dess kraft beror på hur starka energiflöden vi har i de övriga chakrana. En stark aura skyddar oss från andra energier.

 

Kör gärna passet från idag några gånger och känn hur det påverkar dig. Jag körde 2/3 på alla tider, och det verkade räcka alldeles utmärkt … Den underbara meditationen körde vi i 6 minuter.

Glöm inte att tona in: Ong Namu Guru Dev Namu x3, och tona ut: Sat Nam x3.

Kärlek till dig och dina chakran!

PS: Kolla in vetenskapskvinnan, yogaläraren och konstnären Ina Schuppe Koistinens vackra chakraakvareller här (går att beställa som tanktops i butiken).