Foto: Camilla Lindqvist

Foto: Camilla Lindqvist

Kundaliniyoga på Bara Yoga, söndagen den 27 augusti

Kriya: For Self-Reliance

Meditation: Get rid of your ”Couldn’t”

Musik: Under passet spelade jag (alla finns på Spotify): Humee Hum; Guru Singh, Seal, Ang Sang Wahe Guru; Marabai Ceiba, Complete Asi Mantra; Annki Har Dyal & Klas Landahl, Hari om; Prajna Vieira, Ben Leinbach, Guru Deva; Krishan remix, Devi Prayer; Craig Prues and Ananda, Tantric Har; Simran Kaur Khalsa och Guru Prem Singh (meditationen)

 

I det andra passet i denna termins resa mot transformation – yttre och/eller inre – fortsätter vi genom att boosta vårt mod och vår självtillit.  

 

När vi vill förändra något i våra liv behöver vi ha självtillit. Vi behöver lita på att vi förmår att förändra vår situation eller vårt inre. Hur förändringsbenägna vi än är finns det saker och områden i livet som vi alla är osäkra på om vi kan, och kanske också är rädda för, att förändra. Vi tror inte att vi räcker till, har kapaciteten, modet, eller kanske inte ens kan bedöma om en förändring är det rätta. Den kriya som vi gjorde under söndagen neutraliserar vår rädsla, stärker vår självtillit, balanserar auran och ökar energiflödet. Bland annat får levern lite extra massage och kärlek, vilket hjälper till att rena kroppen och öka modet.

Söndagens meditation Get rid of your ”couldn’t” handlar om att sluta med alla ursäkter och just do it! För att kunna förändra något behöver vår motivation och vilja vara så ren och positiv att alla ursäkter faller platt och inte längre har någon kraft över oss. Det är det den här meditationen hjälper oss med, att ge kontroll över vårt ego, vår latmask, vår bristande disciplin, och ger oss strålande kraft att genomföra det vi vill.

För att förstärka effekten av passet kan du gärna göra det hemma under veckan. Kom bara ihåg:

-Glöm inte att tona in: Ong Namu Guru Dev Namu x3, och tona ut: Sat Nam x3.

-Om du vill korta tiderna på varje rörelse, korta dem lika mycket, till exempel halvera tiden på alla rörelser/meditationen/andningsövningen. Gör aldrig längre än angiven tid.

-Visa respekt för kundalinienergin, den är kraftfull. Gör rörelserna i den ordning som passet visar, lägg inte till något och ta inte bort något.

 

Så varför har jag då valt förändring som tema för hösten? Jo: när terminens klasser startade var det både nymåne och solförmörkelse. Nymånen boostar i sig energier för förändring, och då blev den dessutom kraftigt förstärkt av förmörkelsen. De närmaste månaderna, enligt vissa astrologer ända fram till nästa solförmörkelse om sex månader, är det föränderliga energier som råder. Dessutom är 2017 enligt astrologin ett år för transformation. Så vad passar bättre än att ha temat transformation för höstens klasser?

Jag kommer under hösten alltså att välja pass och meditationer som på ett eller annat sätt bidrar till att vi utvecklas som människor och mognar utifrån den plats vi själv befinner oss på. Om det är mindre stress vi behöver kommer vi att bli stärkta i det, om vi behöver ge oss själva lite mer kärlek får vi kraft till det, och är det en andlig upplevelse vi söker så får vi guidning till det. 

Både pass och meditationer kan återkomma då och då under hösten – effekten blir starkare när vi vet hur vi ska göra övningarna.

För gärna dagbok under hösten om hur du mår, vad du känner och hur saker förändras under hösten. Skriv ner din intention/transformation och återkoppla till den ofta. Bra stunder för att ”programmera” sinnet med önskningar är precis innan vi ska somna och precis när vi har vaknat. Upprepa gärna intentionen tyst för dig själv vid dessa tillfällen.

Varmt lycka till!

Tia