Foto: FormUnsplash.

Jag fördjupar mig i ayurvedas 3 pelare för hälsa: matsmältningen, sömnen och energiarbete. Tredje och sista ämnet ut är energiarbete. Det är viktigt att hushålla med sin energi!

Enligt ayurveda vilar optimal hälsa och maximal livslängd på tre pelare. Om vi ser till att dessa delar fungerar kommer ohälsa inte åt oss, säger de gamla skrifterna. Dessa tre delar, som alltså är hur väl vår matsmältning fungerar, hur väl vi sover och hur väl vi hushållar med vår energi, utgör tillsammans fundamentet för livet. När de är i balans kan vår kropp och vårt sinne nå sin fulla strålande hälsopotential, och vi lever längre och håller oss friskare.

Den tredje pelaren handlar om energiarbete, brahmacharya.

Så här skriver jag om Brahmacharya i min bok Nystart i livet med ayurveda: ”Brahmacharya innebär egentligen att leva i celibat för att i stället använda sexualenergin, som är vår mest kraftfulla energi, till andlig utveckling. Men celibat är ju ovanligt i vårt samhälle och kan ses som drastiskt. Brahmacharya går också att tolka som att ha sex på ett medvetet sätt, till exempel att ha sex för att bilda familj, eller att ha sex som kommer av passion och lust tillsammans med den man älskar.

Använd sexualenergin rätt

Vi kan utvidga betydelsen av brahmacharya än mer, till att vara aktsam med vad vi använder vår livsenergi, prana, till rent generellt i vårt dagliga liv. Tanken är att vi genom att undvika att slösa med den sexuella energin i stället kan använda oss av den till annat som vi vill göra.”

Enligt de ursprungliga skrifterna är det så att alltför mycket användande av den sexuella energin kan dränera oss, och är inte alls bra – särskilt inte om vi är sjukliga.

Sexualenergin är nämligen också det som bildar ojas (läs mer om det på länken nedan), som i sin tur bygger immunitet och stabilitet i kropp och sinne. När vi dräneras på sexualenergi dräneras vi också på ojas. Och när vi dräneras på ojas kommer vi inte ha samma motståndskraft mot sjukdomar och disharmoni.

Det bästa när det gäller vår energi – oavsett vilken energi vi avser – är helt enkelt detsamma som med allt annat. Vi behöver balans och inkänning. Vi behöver regelbundet tid till reflektion så att vi känner när energinivåerna är på väg att bli låga, så att vi ger oss det vi behöver för att bygga upp dem igen.

Så, nu har du fått en liten introduktion till de tre pelarna för hälsa enligt ayurveda. Har artikelserien har väckt några nya tankar hos dig om hur du kan leva ett balanserat och hälsosamt liv? Kommentera gärna nedan! <3

All kärlek,

Tia

Relaterad läsning: